God with us on the earth
Rejoice in our Saviour’s birth
Rejoice, Rejoice,
For the Lord has come.

Out there while the world lay sleeping
God breaks through the darkest night
Bringing hope to all creation
Pouring out His love with His life.

Paul Baloche

Dumnezeu pe pământ
Un Salvator S-a născut
Cântaţi, cântaţi
Domnul a venit.

Cât de adânc e somnul lumii
Domnul străpunge noaptea grea
Aduce speranţă creaţiunii
Revarsă dragoste prin viaţa Sa.

Traducerea: Cristian Cotovan, www.laudasiinchinare.com