Ce cantam de Pasti? Acest imn exprima biruinta lui Hristos pe cruce, scopul venirii Lui, invierea si victoria peste pacat si moarte, la cruce cat si in viata noastra.

For this purpose Christ was revealed
To destroy all the works of the Evil One
Christ in us has overcome
So with gladness we sing
And welcome His kingdom in.

Chorus:
Over sin He has conquered
(Hallelujah, He has conquered)
Over death victorious
(Hallelujah, victorious)
Over sickness He has triumphed
(Hallelujah, He has triumphed)
Jesus reigns over all!

In the name of Jesus we stand
By the power of His blood
We now claim this ground
Satan has no authority here
Powers of darkness must flee
For Christ has the victory.

Graham Kendrick,
© 1985 Kingsway’s Thankyou Music

Pentru asta El a venit:
Să distrugă lucrările celui rău.
Şi în noi a biruit,
Bucuroşi noi cântăm
Şi pe El Îl salutăm. 

Refren:
În păcat, biruieşte!
(Aleluia, biruieşte)
Peste moarte calcă
(Aleluia, El calcă!)
Şi dureri El învinge
(Aleluia, învinge!)
El e Domn peste toţi!

Şi acum în Numele Lui
Prin puterea lui Isus
noi stăm aici.
Şi Satan a fost învins!
Noaptea s-a risipit,
Căci Isus a biruit!

Traducerea: Cristian Cotovan, www.laudasiinchinare.com