O, cum poate fi / Remembrance - Communion Song (TRADUCERE)

O, cum poate fi / Remembrance - Communion Song (TRADUCERE)
Oh, how could it be
That my God would welcome me
Into this mystery?
Say, "take this bread, take this wine"
Now the simple made divine
For any to receive
By Your mercy we come to Your table
By Your grace You are making us faithful.
O, cum poate fi
Eu să fiu binevenit
În taina Domnului?
Când luăm din pâine şi vin
Simplul e făcut divin
Şi toţi îl vor primi
Prin milă venim azi la masă
Harul Tău ne face statornici.
Chorus:
Lord, we remember You
And remembrance leads us to worship
And as we worship You
Our worship leads to communion
We respond to Your invitation
We remember You
Refren:
Doamne, ne amintim
Amintirea naşte-nchinare
Şi când ne închinăm
Intrăm într-o părtăşie
Invitaţia Ta o primim
Şi ne amintim.
See His body, His blood
Know that He has overcome
Every trial that we face
None too lost to be saved
None too broken or ashamed
All are welcome in this place
Trup şi sânge-a jertfit
Ştim că El a biruit
Orice încercări primim
Nimeni prea depărtat
Prea zdrobit sau ruşinat
Să nu poată fi salvat.
Bridge:
Dying, You destroyed our death
Rising, You restored our life
Lord Jesus, come in glory
Lord Jesus, come in glory
Bridge:
Prin moarte, moartea ai călcat
Viaţa ne-ai restaurat
Isuse, vino-n slavă!
Isuse, vino-n slavă!
Cuvinte si muzica:
Matt Redman
Traducerea:
Cristian Cotovan,
www.laudasiinchinare.com

 

Categories